Aktuálne z obce strana 1
webdesing | Všetky práva vyhradené. © Obec Šurice 2010
Október 2020 - Úprava verejného priestranstva v obci Šurice, rekonštr. oplotenia, sedačky a výsadba živého plotu
Apríl 2021 - Rekonštrukcia obecného chodníka (Fotky sú pred a po rekonštrukcií)
Máj - 2021 - Rekonštrukcia obecnej cesty pri Obecnom úrade. (Fotky sú pred a po rekonštrukcií)
Jún 2021 - Rekonštrukcia parku pre padlých hrdinov v I. a II. svetovej vojny.
September 2021 - Čistenie koryta toku v obecnom potoku. Fotky sú pred a po čistením
Október 2021 - Čistenie koryta toku potoka na dolnom úseku obce.
Máj 2022 - Rekonštrukcia obecnej cesty (Veľká strana)
Máj 2022 - Vybudovanie novej asfaltovej cesty
Máj 2022 - Dokončenie cintorínskej cesty
Jún 2022 - Rekonštrukcia obecnej spojovacej cesty
Júl 2022 - Boli sme dvakrát na obecnom výlete v Maďarsku.
September 2022 - Deň obce v Šuriciach
September 2022 - Podarilo sa nám pokosiť, najhorší úsek potoka v našej obci!!!
December 2022 - Aj do našej obci zavítal p. Mikuláš k deťom!!!
December 2022 - Silvestrovské oslavy v našej obci!!!!
Máj 2023 - Stretnutie veteránov starých motorových vozidiel!!
Jún 2023 - Oslavy Deň detí !!!
Jún 2023 - Rekonštrukcia parkoviska pred miestnym kostolom.
Júl 2023 - Rekonštrukcia budovy - Dom smútku.
Júl 2023 - Rekonštrukcia zábradlia na obecnom potoku.
August 2023 - Obecný výlet v Maďarsku
Október 2023 - Rekonštrukcia náučného chodníka pri Sovom hrade
December 2023 - Návšteva Mikuláša v našej obci
December 2023 - Silvestrovské oslavy v našej obci!!!
1.máj 2024 - X. Stretnutie veteránov starých motorových vozidiel
strana 2 OBEO
Obec ŠURICE oficiálne stránky obce
Obec O Obci Samospráva Farský úrad Inštitúcie Kultúra Šport Fotogaléria Dokumenty